Swyddi gwag

Hoffai'r ysgol ddatblygu sgiliau mathemateg sylfaenol gyda grŵp bach o Lefel 10 TGAU lefel isel, a grŵp bach iawn o flwyddyn 7. Maent yn ddau grŵp nad ydynt yn gweithio gyda'i gilydd. Mae'r rhan fwyaf o'r disgyblion wedi mynegi diddordeb brwd iawn yn Anime a Manga, ac yn awyddus i wneud animeiddiad. Gellir trafod a datblygu thema a stori'r animeiddiad gyda'r Ymarferydd Creadigol llwyddiannus. Er mai mathemateg fydd y prif ffocws, yn ogystal, hoffem edrych ar Fathemateg a Cymraeg sy'n seiliedig ar Ffiseg os yn bosibl, gyda chefnogaeth yr athrawon pynciau hynny.

Ymarferydd Creadigol Cymraeg
8r1.png
8r2.png