Disgyblion

Croeso i adran y disgybl ar y wefan. Isod mae gwybodaeth i chi a dolenni i amrywiol feysydd sy'n benodol i'n myfyrwyr. Ynghlwm mae'r amrywiol ddogfennau ar gyfer gwybodaeth i ddisgyblion ar gyfer ein dychweliad ar Fehefin 29ain. Sylwch fod y wybodaeth hon am weddill y tymor hwn yn unig.

More Information for Year 11
c03ff9e3-0c3f-441b-b6e3-57abcb7b7619.png

This has been a strange Year in many ways and we are aware that there is the opportunity for many Year 11's to stress over the guidance for assessments for GCSE's.  Please click on the links below from the WJEC.

              WJEC Myth Busters                           WJEC Student Guide

2 weeks to go!
 
Careers Wales is pleased to invite you and your pupils to the Choose Your Future, Welsh in the Workplace digital event.

This free careers event is aimed at pupils in years 10 upwards from Welsh medium schools and A Level Welsh pupils in English medium schools. The event is also open to college students. 

The event aims to make pupils aware of the types of jobs they can do using their Welsh language skills and to encourage them to continue with their Welsh language skills when they leave school.  

The programme:
09:00 - 9:45am - Emergency Services with North Wales Police, North Wales Fire and Rescue and Welsh Ambulance Services NHS Trust.
10:00 - 10:45am - Healthcare with Cwm Taf Morgannwg University Health Board.
11:00 - 11:45am - Public Services with the Department for Work & Pensions (DWP).
12:00 - 12:45pm - Further Education / Higher Education with Coleg Cymraeg Cenedlaethol University of South Wales, Cardiff Metropolitan University, Coleg Y Cymoedd and Coleg Cambria.
1:00 - 1:45pm - Construction with Alun Griffiths (Contractors) Ltd.
2:00 - 2:45pm - Creative Careers with Gwe Cambian Web (web design / digital marketing) and Screen Alliance Wales (TV and film). 

This event will be held online in the Welsh language on Microsoft Teams.
Click here to join the session on the day.

Y Diwrnod Ysgol

Disgwylir i ddisgyblion fod yn yr ysgol erbyn 8:40 am er mwyn cofrestru ar gyfer 8:50 am.

Meithrinfa

8:50 am i 11:30 am

Cynradd

5 min break between online lessons

At St. Brigid's School, we always strive to have your best interests of your child at heart. 

 

Therefore, from discussions with respect to our Online Learning approach, we would like to add a little 'breathing-space' into your lessons. 

 

This would mean that you will have 5 minutes to gather your thoughts before the next lesson commences.

Primary

Bore 8:50 - 10:30

Wedi'i ddilyn gan Amser Egwyl 10:30 - 10:50

Sesiwn Ganol

10:50 tan Ginio

Cinio

Babanod 11:45

Dosbarth 3 a 4 12:00

Dosbarth 5 a 6 12:10

Prynhawn Cynnar

1:00 - 2:00

Dilynir gan Break

2:00 - 2:15

Gwers Olaf

2:15 - 3:20

Diwedd yr Ysgol

Amseriadau Uwchradd a 6ed Dosbarth

Cofrestru

8:50 - 9:15

Wedi'i ddilyn gan Gyfnod 1

9:15 - 10:15

Cyfnod 2

10:15 - 11:15

Dilynir gan Break

11:15 - 11:30

Cyfnod 3

11:30 - 12:30

Cinio i ddilyn

12:30 - 1:25

Cofrestru

1:30 - 1:35

Wedi'i ddilyn gan Gyfnod 4

1:35 - 2:35

A Chyfnod 5

2:35 - 3:35

Amseroedd Bws y Consortiwm

Bore

Santes Ffraid 9:00 - 9:10

Dinbych HS 9:15 - 9:20

Santes Ffraid 9:25 - 9:30

Amser Cinio

Dinbych HS 12:40 - 12:50

Santes Ffraid 12:55 - 1:00

Dinbych HS 13:05 - 13:10

Prynhawn

Santes Ffraid 3:05 - 3:15

Dinbych HS 3:20 - 3:25

Santes Ffraid 3:30 - 3:35

Diwedd Dydd

Os cewch fws adref bydd hwn yn y bae bysiau. Fel arall, os cerddwch adref, gallwch wneud hynny

Rhoi Gwybod am Absenoldeb Disgyblion

I riportio absenoldeb, ffoniwch neu e-bostiwch yr ysgol mor gynnar â phosibl, cyn 08:45 yn ddelfrydol. Dylid rhoi gwybod am absenoldebau bob dydd oni bai y rhoddir dyddiad dychwelyd. Os ydych chi'n gadael neges, nodwch enw, ffurflen, rheswm eich absenoldeb ac os yw'n bosibl y dyddiad y bydd yn dychwelyd.

E-bost: firstcontact@st-brigids.denbighshire.sch.uk

Ffôn: 01745 815 228 a dewis opsiwn 1 neu 01745 817 907

Wrth gyrraedd yn hwyr i'r ysgol neu ddychwelyd o apwyntiadau, rhaid i ddisgyblion fewngofnodi yn y dderbynfa a nodi'n glir y rheswm dros fod yn hwyr. Mae hyn yn sicrhau na chysylltir â rhieni yn ddiangen gan achosi larwm gormodol. Mae hefyd yn helpu'r ysgol i gynnal rhestr gyfoes o ddisgyblion am resymau Iechyd a Diogelwch neu mewn achos o dân.