Llais Disgyblion

Y rhan hon o'r wefan yw lle mae ein disgyblion yn cael cyfle i leisio'u barn a rhannu eu safbwyntiau gyda chi. Yma gallwch weld y cofnodion o gofnodion Cyngor y Myfyrwyr a sut mae ein disgyblion yn dymuno mynd â St Brigids ymhellach ymlaen gyda chynnydd. Rydym yn falch iawn bod cyflwyno'r cylchlythyr myfyrwyr wedi caniatáu platfform arall i'n disgyblion rannu'r hyn sy'n digwydd yn ein hysgol a sut mae hyn wedi effeithio arnynt fel unigolion.