Seicoleg

Athro: Dr Roberts

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Seicoleg yw'r astudiaeth wyddonol o feddwl ac ymddygiad bodau dynol ac anifeiliaid. Mae'n bwnc gwych, cyffrous, hwyliog ac yn bwnc defnyddiol a all effeithio ar lawer (os nad pob un) agwedd ar ein bywydau. Mae'r cwrs TGAU yn cynnwys dwy uned:

UNED 1 (Blwyddyn 10)

COGNITION AC YMDDYGIAD: COFFA, PERCEPTION, DATBLYGU AC YMCHWIL

UNED 2 (Blwyddyn 11)

CYD-DESTUN CYMDEITHASOL AC YMDDYGIAD: DYLANWAD CYMDEITHASOL, IAITH / MEDDWL / CYFATHREBU, BRAIN / NEUROPSYCHOLEG A PHROBLEMAU SEICOLEGOL

Mae'r TGAU yn sylfaen gadarn ar gyfer cwrs Safon Uwch CBAC a bydd yn cynorthwyo'n helaeth i drosglwyddo o TGAU i Safon Uwch.

Cyfleoedd cyflogaeth yn y dyfodol?

Mae seicoleg yn darparu ffenestr i chi'ch hun ddeall rhywfaint o'ch ymddygiad eich hun ac ymddygiad pobl eraill o fewn cymdeithas. Rhai swyddi sy'n defnyddio Seicoleg yn uniongyrchol yw: seicolegwyr clinigol, seicolegwyr addysg, seicolegwyr chwaraeon, cwnselwyr, seicolegwyr iechyd, ymchwilwyr seicoleg / seicolegwyr cynorthwyol a seicolegwyr troseddol (gan gynnwys seicolegwyr fforensig).

Dyfyniadau enwog gan seicolegwyr:

"Addysg yw'r hyn sydd wedi goroesi pan anghofiwyd yr hyn a ddysgwyd." (BF Skinner).

'Y mewnwelediad mwyaf yn ôl pob tebyg ... yw nad lle yn unig yw hapusrwydd, ond proses hefyd. Mae hapusrwydd yn broses barhaus o heriau newydd, ac mae'n cymryd yr agweddau a'r gweithgareddau cywir i barhau i fod yn hapus. " (Ed Diener).

“Nid ein hunain yn bennaf sy'n ein cyfyngu ond yn hytrach ein meddylfryd am ein terfynau corfforol.” (Ellen J. Langer).

'Mae pawb ar y ddaear hon yn llawn posibiliadau gwych y gellir eu gwireddu trwy ddychymyg, ymdrech a dyfalbarhad. " (Scott Barry Kaufmann).

Pobl enwog a astudiodd seicoleg:

  • Jessica Ennis-Hill (Enillydd medal aur Olympaidd ac Olympaidd).

  • Natalie Portman - actores.