Tudalen Rhieni

Gweler ein tudalen Rhieni newydd. Ein nod yw darparu gwybodaeth i rieni yma a chael cyfle i gyfleu'r ddwy ffordd yn natblygiad ein hysgol. Gweler y wybodaeth isod am ein dychweliad ym mis Medi.

New sims app for parents

As technology evolves so do we as a School.  Sims is the software that many schools use and now with the app, this will allow parents to access further information about their child or children.  Please click the link for further information.

Screenshot 2021-01-01 at 12.15.39.png