Hysbysfwrdd 6ed Dosbarth

New Prefects

All the voting is done as we welcome the new Prefects into the 6th Form, Check out their page from the 6th Form area.

Prif Ferch yn cael cynnig Rhydychen !!

Llongyfarchiadau i Bethan Morgan ym Mlwyddyn 13, sydd wedi derbyn cynnig gan Regent's Park College, Rhydychen i ddarllen Diwinyddiaeth yr hydref nesaf. Ar hyn o bryd mae Bethan yn astudio Astudiaethau Crefyddol, Llenyddiaeth Saesneg a Hanes yn St. Brigid's a hi yw ein Prif Ferch.

Rydym yn falch iawn o'n holl fyfyrwyr Blwyddyn 13 sydd wedi derbyn cynigion rhagorol gan ystod o brifysgolion eleni. Maent wedi gweithio'n anhygoel o galed yn ystod yr amseroedd anoddaf ac ansicr.

Cyfleoedd a Dilyniant

Meddwl am Brifysgol?

Beth sy'n gwneud ichi sefyll allan o'r dorf?

Meddyliwch am eich Datganiad Personol - Beth allwch chi ei gynnig?

Beth wyt ti wedi gwneud?

Edrychwch Allan isod-

Cyfle Ffantastig !!

Screenshot 2021-01-22 at 12.25.21.png
Screenshot 2021-01-22 at 12.25.38.png

Mwy o Wybodaeth Isod neu cliciwch ar Botymau i Lawrlwytho posteri

Screenshot 2021-01-22 at 12.34.18.png
Screenshot 2021-01-22 at 12.34.34.png
Screenshot 2021-01-22 at 12.34.52.png
Screenshot 2021-01-22 at 12.34.34.png