Mathemateg

Athrawon: Mr S Chisholm a Mr R Bell

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Mewn Mathemateg bydd myfyrwyr yn astudio ar gyfer y 2 TGAU Mathemateg: Rhifedd a Mathemateg (Technegau) newydd. Bydd y TGAU Rhifedd yn canolbwyntio ar bynciau Rhif mewn Mathemateg a bydd y TGAU Mathemateg yn canolbwyntio ar y 3 maes arall o Algebra, Siâp a Gofod a Data Trin. Bydd y TGAU Rhifedd yn canolbwyntio ar gymhwyso sgiliau rhif i sefyllfaoedd bywyd go iawn. Mae rhifedd yn archwilio priodweddau rhifau, sut i'w trin gan ddefnyddio technegau rhifiadol amrywiol a'ch galluogi i ddatrys ystod eang o broblemau a sefyllfaoedd bywyd go iawn sy'n cynnwys mathemateg. Bydd y TGAU Mathemateg (Technegau) yn edrych yn bennaf ar y 3 maes arall lle mae rheolau Algebraidd yn cael eu dysgu a'u cymhwyso ar ffurf fathemategol 'bur' ac fel offeryn i ddatrys problemau ynghyd â defnyddio graffiau mewn ystod eang o weithgareddau.

Sut y byddaf yn dysgu?

Byddwch yn defnyddio amrywiaeth o sgiliau cyfrifiadol, algebraidd, cyfathrebu a TGCh i archwilio byd mathemateg ac yn gallu defnyddio'ch gwybodaeth i gymwysiadau mathemategol yn y byd go iawn a sefyllfaoedd bywyd go iawn.

Sut y byddaf yn cael fy asesu?

Gan eich bod yn gwrs llinol byddwch yn sefyll yr arholiadau allanol terfynol ar ddiwedd Blwyddyn 11. Bydd haen yr arholiad (Uwch / Canolradd a Sylfaen) y mae disgyblion yn cael cais amdani yn diffinio'r graddau y gallant eu hennill.

Beth nesaf ar ôl y cwrs?

Mae'r cwrs TGAU yn arwain at y cyrsiau Mathemateg UG a Safon Uwch a gynigir trwy'r Consortiwm.

Cyfleoedd cyflogaeth yn y dyfodol? Mae mathemateg yn sail i ystod eang o weithgaredd ddynol ac mae'r rhestr o yrfaoedd lle mae Mathemateg Safon Uwch yn hanfodol neu'n ddymunol yn ddiddiwedd; rhai enghreifftiau yw peirianneg, arolygu, bancio a chyllid, economeg, meddygaeth ac awyrofod. Mae Gradd mewn Mathemateg yn basbort i gael ei ystyried yn gystadleuydd difrifol ar gyfer ystod eang o swyddi yn yr 21ain Ganrif.