Croeso i Dechnoleg Cyfathrebu Gwybodaeth

Athro: Mr AP Roberts

Yma yn TGCh mae gennym gwpl o ddewisiadau opsiwn ar lefel TGAU. Gall disgyblion ddewis naill ai Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh) neu Gyfrifiadureg.

Mae technoleg yn newid yn barhaus ac mae gwerth technoleg yno i bawb ei weld. Mae hwn bob amser yn faes tyfu ar gyfer Busnes a datblygiadau mewn cymaint o ffyrdd.

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh)

Cyfrifiadureg

Yn Unedau 1 a 3 sef blwyddyn 10 ac 11 yn y drefn honno byddwch yn dysgu am gyfredol a

technolegau sy'n dod i'r amlwg a'u heffaith ar unigolion, sefydliadau a chymdeithas, er

ystyried materion risg, diogelwch, diogelwch a defnydd cyfrifol o TGCh. Byddwch hefyd

dod yn gyfarwydd ag amrywiaeth o raglenni cymhwysiad gan gynnwys datblygu gwe

systemau, systemau rheoli cronfa ddata, meddalwedd amlgyfrwng, graffeg a meddalwedd animeiddio.

Mae Unedau 1 a 3 yn seiliedig ar theori lle cewch eich dysgu gan ddefnyddio'r technegau diweddaraf

ar gyfer dysgu a dwyn i gof. Byddwch yn sefyll arholiad ar gyfer Uned 1 ar ddiwedd Blwyddyn 10 ac yn sefyll arholiad Uned 3 ar ddiwedd Blwyddyn 11.

Mae Unedau 2 a 4 yn dasgau ymarferol estynedig lle byddwch chi'n dysgu datrys problemau gan ddefnyddio TGCh, gan ddefnyddio'ch sgiliau creadigol, rhesymegol a beirniadol i ddarparu atebion amlgyfrwng cyffrous i gynulleidfaoedd penodol.

Byddwch yn dilyn Manyleb WJEC trwy gyfrwng y Saesneg.

Mae TGCh yn ddefnyddiol mewn cymaint o feysydd bywyd modern ond gall y cwrs eich paratoi chi

yn enwedig ar gyfer gyrfaoedd yn y cyfryngau modern, ymgynghoriaeth TGCh, animeiddio digidol a graffig

dyluniad.

Mae'r pwnc hwn yn wahanol i TGCh yn yr ystyr ei fod yn edrych ar sut mae cyfrifiaduron yn gweithio y tu mewn ac yn eu rhaglennu i wneud iddynt wneud pethau. Tra bod TGCh yn delio mwy â sut i'w defnyddio.

Mae'r cwrs dwy flynedd hwn wedi'i rannu'n 3 maes:

Mae Uned 1 yn paratoi myfyrwyr ar gyfer arholiad theori yn seiliedig ar bopeth maen nhw wedi'i astudio dros y ddwy flynedd flaenorol. Mae hyn yn cynnwys meysydd fel Cyfrifiaduron

systemau, Cynrychiolaeth data, meddalwedd gyfrifiadurol, Rhwydweithiau, Y Rhyngrwyd a

cyfathrebu, Algorithmau, Rhaglennu ac yn olaf agweddau Moesegol, cymdeithasol a chyfreithiol gwyddoniaeth gyfrifiadurol.

Mae Uned 2 yn arholiad ymarferol sy'n gymysgedd o gymhwyso theori ar waith, dylunio atebion i broblemau a chodio gêm gyfrifiadurol yn Java gan ddefnyddio meddalwedd rhaglennu Greenfoot.

Mae Uned 3 yn ei gwneud yn ofynnol i fyfyrwyr ddylunio a datblygu darn o waith gan ddefnyddio meddalwedd rhaglennu python yn dilyn briff tasg a gyhoeddwyd gan WJEC. Rhaid i fyfyrwyr nid yn unig godio datrysiad i'r broblem ond profi eu datrysiad yn drylwyr a chreu adroddiad i egluro'r hyn maen nhw wedi'i wneud a sut mae popeth yn gweithio.

Byddwch yn dilyn Manyleb WJEC trwy gyfrwng y Saesneg.

Yn nodweddiadol byddai myfyrwyr sy'n dilyn y cwrs hwn yn edrych ymlaen i symud ymlaen i sefyll Cyfrifiadureg Lefel A cyn mynd i astudio'r pwnc hwn yn y Brifysgol.

Pobl Enwog sydd wedi llwyddo yn y maes pwnc hwn

Bill Gates, Prif Swyddog Gweithredol Microsoft Corporation

Steve Wozniak, Cyd-sylfaenydd Apple Computers

Larry Page, Cyd-sylfaenydd Google Inc.

Sergey Brin, Cyd-sylfaenydd Google Inc.