Hanes

Pam Astudio Hanes?

Mae pobl sy'n astudio hanes yn archwilwyr di-ofn o'r gorffennol. Maen nhw'n ymchwilio i wleidyddiaeth y gorffennol, cymdeithasau, diwylliannau, ieithoedd, iechyd, celf, addysg, arian, gwrthdaro a mwy, yn edrych ar sut mae pethau wedi datblygu dros amser ac yn cysylltu'r dotiau i ddeall sut wnaethon ni gyrraedd ein sefyllfa heddiw.

Pa sgiliau a gaf o Astudio Hanes?

Mae hanes yn ein dysgu i ofyn dau gwestiwn pwysig iawn: pam a sut. Mae hyn yn allweddol i hogi'ch galluoedd meddwl beirniadol, sy'n cyfuno sgiliau dadansoddi, ymchwil, ysgrifennu traethodau a chyfathrebu i'ch helpu chi i ddatrys problemau a ffurfio dadleuon ar gyfer dadl.

Mae haneswyr yn edrych ar yr holl dystiolaeth sydd ar gael ac yn dod i gasgliadau, yn debyg iawn i dditectif da, sy'n eu helpu i ddysgu bod yn drefnus a rheoli gwybodaeth.

Mae hanes yn helpu myfyrwyr i ddatblygu nifer o sgiliau newydd gan gynnwys:

¤ Sut i ymchwilio i ffeithiau a defnyddio didyniad

¤ Sut i roi dros eich safbwynt yn rhugl

¤ Sut i weithio fel tîm i sicrhau canlyniadau.

Pa yrfaoedd y gallaf eu gwneud gyda Hanes?

Gyda'ch sgiliau dadansoddi, ysgrifennu, dadlau a ditectif, cewch eich chwilio am ystod enfawr o yrfaoedd yn y gyfraith , gwleidyddiaeth, y sector cyhoeddus, busnes, marchnata, newyddiaduraeth, economeg, addysgu, academia, yswiriant, ymchwil gymdeithasol, archeoleg a churadu (amgueddfeydd, orielau, archifau a llyfrgelloedd).

Fy nyfodol ...

Os ydych chi'n mwynhau hanes, gall eich arwain at ddyfodol gwych. Edrychwch ar Dermott Murnaghan, newyddiadurwr, David Sainsbury, Cadeirydd Sainsbury's, Diane Abbott, AS a darlledwr. Gallwch hefyd gyfrif pethau fel Melvin Bragg, Anita Roddick, sylfaenydd y Body Shop, Michael Palin gan Monty Python, Sacha Baron Cohen (AKA Ali G) Louis Theroux, Jonathan Ross, John Prescott, Gordon Brown, Shakira, Al Murray ac Cold Chwarae Chris Martin ymhlith graddedigion hanes eraill!

IMG_1419 (1).jpg

Gwybodaeth Lluniau

holocaust day.jpg

Ble alla i fynd gyda chymhwyster Hanes?

  • Mae hanes yn bwnc poblogaidd iawn ac mae pob prifysgol yn uchel ei barch am amrywiaeth o gyrsiau, gall y cymhwyster ei hun fod yn hynod ddiddorol, ac felly'n egluro ei boblogrwydd.

  • Mae hanes yn bwnc gwych ar gyfer dilyniant mewn cyrsiau yn y brifysgol, fel Hanes, Saesneg, y Gyfraith, Newyddiaduraeth ac Economeg.

  • Fodd bynnag, nid yw wedi'i gyfyngu i fod yn ddefnyddiol ar gyfer y cyrsiau hyn yn unig. Yn wir mae llawer o brifysgolion hefyd yn parchu myfyrwyr gwyddoniaeth sy'n cymryd Hanes gan fod y sgiliau dadansoddi ac ysgrifennu a enillwyd ohoni yn amhrisiadwy mewn unrhyw faes.

  • Mae ei ddyfnder, ei amrywiaeth a'i natur heriol yn golygu y bydd y sgiliau rydych chi'n eu dysgu o astudio Hanes yn aros gyda chi ni waeth beth rydych chi'n dewis ei astudio yn y dyfodol.

IMG_1409.jpg

Myfyrwyr Hanes TGAU yn ymweld ag Amgueddfa Ryfel Imperial Gogledd (Manceinion)

Fel rhan o Ddiwrnod Coffa Hocolaust, mynychodd y 6ed dosbarth adroddiad teimladwy o brofiad Susan Pollack fel Iddew yn nhiriogaeth y Natsïaid, gan gynnwys ei stori fel plentyn yn dioddef yn Auschwitz-Birkenau. Gadawodd neges angerddol a stori bywyd emosiynol Mrs. Pollack effaith barhaol ar y myfyrwyr sy'n ddiolchgar am y profiad prin ac amhrisiadwy hwn.