Daearyddiaeth

Athro: Mrs A Bunn

Beth yw daearyddiaeth?

Daearyddiaeth yw'r astudiaeth o dirweddau, pobl, lleoedd a'r amgylchedd y ddaear.

  • Daearyddiaeth ffisegol, yn delio â hinsawdd, awyrgylch, pridd, nentydd, tirffurfiau a chefnforoedd.

  • Daearyddiaeth ddynol, yn edrych ar bobl, diwylliannau ac ymfudo.

Pam astudio Daearyddiaeth?

Mae Daearyddiaeth yn ein helpu i ddod yn bobl fwy cyfrifol a chymdeithasol sensitif ac amgylcheddol. Mae'n rhoi'r sgiliau bywyd i chi ddeall y byd o'n cwmpas. Mae cyflogwyr, colegau a phrifysgolion yn croesawu gradd dda mewn Daearyddiaeth TGAU. Mae'r cwrs yn datblygu pwerau dadansoddi ac yn helpu myfyrwyr i wneud gwell synnwyr o'r byd y maent yn byw ynddo. Mae daearyddiaeth hefyd yn 'bont' dda rhwng y Celfyddydau a'r Gwyddorau.

IMG_4868.JPG

Gyrfaoedd mewn Daearyddiaeth

Mae gyrfaoedd mewn daearyddiaeth yn amrywio o newyddiaduraeth a'r gyfraith i ragweld y tywydd a phensaernïaeth '

Dyma'r deg swydd orau 1.Cartograffydd

2. Syrfëwr masnachol / preswyl

3. Ymgynghorydd amgylcheddol

4. Swyddog systemau gwybodaeth ddaearyddol

5. Syrfëwr cynllunio a datblygu

6. Athro ysgol uwchradd

7. Cynlluniwr tref

8. Gweithiwr cymorth / datblygu rhyngwladol

9. Pensaer tirwedd

10 Swyddog cadwraeth natur.

Gwybodaeth am y llun

Daearyddiaeth Mae myfyrwyr TGAU yn treulio dau ddiwrnod o dymor ym Mharc Cenedlaethol Eryri yn gweithio gyda chanolfan astudio maes Rhyd-y-Creuau. Diwrnod un lle maen nhw'n ymweld â Cwm Idwal, tirwedd ôl-rewlifol lle gwnaethon nhw edrych ar effeithiau twristiaeth a sut mae'r ardal yn cael ei rheoli.

Diwrnod dau maen nhw'n edrych ar newidiadau i lawr yr afon ar Afon Conwy a rheoli llifogydd yn yr ardal. Maent yn cyflawni trawsluniau i blotio defnyddiau tir a bregusrwydd i ffwrdd o'r afon. Maen nhw'n cael cyfle i ddadansoddi eu data gan ddefnyddio GIS (systemau gwybodaeth ddaearyddol).

IMG_4851.JPG

Daearyddwyr Enwog

Astudiodd 1Terresa May cyn-brif weinidog Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Rhydychen.

2 Astudiodd y Tywysog William, Dug Caergrawnt, Ddaearyddiaeth ym Mhrifysgol St Andrews yn yr Alban ar ôl newid o astudio hanes celf. Dewis da!

3 Nid oedd Mam Mam Bendigedig Teresa (1910-1997), yn fyfyriwr daearyddiaeth yn union ond dysgodd ddaearyddiaeth mewn ysgolion cyfamod yn Kolkata, India cyn iddi sefydlu Cenhadon Elusen.

4Augusto Pinochet (1915-2006) mae cyn-unben Chile yn adnabyddus fel Daearyddwr. Mewn gwirionedd ysgrifennodd ychydig o lyfrau ar Geopolitics, Daearyddiaeth.

IMG_4864.JPG