Gweithgareddau Cwricwlaidd Ychwanegol

sow no 2.JPG

Yma yn St Brigid's rydym yn ei gynnig mae rhaglen Allgyrsiol eang ac amrywiol. Rydym yn hyrwyddo ethos ehangu gorwelion, a rhoi cynnig ar weithgareddau na chawn gyfle o bosibl i'w gwneud fel arall. Trwy gydol bywyd ysgol rydym yn dilyn taith i'n dyfodol ac mae prosiectau cyfoethog o'r fath yn caniatáu sgiliau a phrofiadau newydd. Mae meysydd arbenigedd o'r fath yn ffyrdd eraill y gallwn hyrwyddo ein hunain, er enghraifft cyfweliadau swydd a mynediad at gyrsiau amrywiol.

Gwerthfawrogir Cwricwlwm Ychwanegol yn St Brigid's, rydym bob amser yn darparu cyfleoedd i bawb.