Croeso i Ddrama

“Rwy’n ymwybodol iawn o bwysigrwydd y celfyddydau perfformio; maent yn darparu hunaniaeth ddiwylliannol, sgiliau cymdeithasol, hunanhyder, a gallant weithredu fel allfa fynegiadol i'n meddyliau a'n teimladau. Mae'r celfyddydau perfformio hefyd yn caniatáu lle inni ddychmygu byd sy'n newid ar gyflymder anhygoel a bydd dychymyg a chreadigrwydd ein pobl ifanc yn ein helpu i wneud y siwrnai honno. "

Mr Tranmer.

Felly pam dewis Drama ac Astudiaethau Theatr?

· Mwynhewch yr her.

· Datblygu sgiliau Perfformiad a dylunio

· Gwella hyder a chyfathrebu

· Gweithio mewn amgylchedd creadigol

 

Mae astudio drama yn gofyn am aeddfedrwydd emosiynol, ac yn rhoi dealltwriaeth ddofn iddynt eu hunain. ... Mae astudio drama yn feichus, ac yn dysgu disgyblion mai dim ond o waith caled y daw llwyddiant. Mae'r sgiliau a ddysgir trwy astudio drama yn amhrisiadwy yn ddiweddarach mewn bywyd.

Adloniant yw un o'r diwydiannau gorau sy'n canolbwyntio ar hyrwyddo talent a chreadigrwydd. Mae'r cyfan yn amlwg o'r datblygiadau technoleg dirifedi a ddefnyddir mewn ffilmiau, a'r actio talentog yr ydym yn ei wylio o ddydd i ddydd. Er ei bod yn bwysig canolbwyntio ar ddiwydiannau ffurfiol eraill, dylai adloniant gael cefnogaeth ddigonol, yn enwedig o ran cydnabod talent a chreadigrwydd.

IMG_0821_edited.jpg
SOR0124_edited.jpg

Ble alla i symud ymlaen gyda'r pwnc hwn?

Mae gennym enw da am baratoi myfyrwyr i fynd ymlaen i rai o'r sefydliadau Celfyddydau Perfformio mwyaf mawreddog yn y wlad. Ond p'un a ydych yn dymuno troedio'r byrddau neu fwynhau'r profiad yn syml, mae'r sgiliau a ddysgwyd yn drosglwyddadwy, a byddant yn helpu ym mhob agwedd ar ddilyniant gyrfa yn y dyfodol

 

Mae gan y celfyddydau perfformio bŵer trawsnewidiol. Yn fwy nag adloniant yn unig, mae'r celfyddydau perfformio yn dehongli cymdeithas, ac a yw dychanu, addysgu neu ddathlu, yn ein helpu i ddeall ein byd.

Ein bwriad yw darparu amgylchedd cadarnhaol a chreadigol i'n myfyrwyr i ysbrydoli'r dychymyg trwy ystod o syniadau, technegau a dulliau ymarfer.

Bydd myfyrwyr yn cael cyfle i ddatblygu sgiliau ieithyddol a chyfathrebu a gwella hyder a hunan-gred.

IMG_1577.JPG