Croeso i'r Adran Technoleg Dylunio

Athrawon: Mr M Murray, Mrs S Roberts

a Mrs C Gigg

Yma yn yr Adran Technoleg Dylunio rydym yn gweithio'n agos iawn gyda gwyddoniaeth. Mae DT yn ymwneud ag astudio, dylunio, datblygu, gweithredu, cefnogi a rheoli technolegau. Cyflwynir disgyblion i CAM (Gweithgynhyrchu gyda Chymorth Cyfrifiadur) a CAD (Dylunio gyda Chymorth Cyfrifiadur). Mae cyd-destunau dylunio yn amrywio trwy wahanol agweddau ar ddylunio - Pensaernïaeth, Graffeg, Tecstilau, i enwi ond ychydig. Mae'n bwnc gwych ar gyfer datblygu entrepreneuriaid y dyfodol.

Os ydych chi am symud ymlaen gyda DT yn eich taith addysgol rydym yn cynnig Dylunio Cynnyrch TGAU.

Pam Dewis DT a phobl enwog sydd wedi llwyddo gyda'r pwnc

Mae prinder enfawr o dechnolegwyr dylunio a dylunwyr cynnyrch yn y DU. Maent yn ganolbwynt hanfodol wrth yrru economi a diwylliant. Cymerwch gip ar y cynhyrchion rydych chi'n eu defnyddio bob dydd, ac roedd pob un ohonynt yn tarddu o ddychymyg dylunydd. Mae galw mawr am ddylunwyr bob amser naill ai mewn lleoliad digidol neu gorfforol. Yn ogystal, mae bod â synnwyr dylunio da bellach yn amlwg ym mhob diwydiant. Mae gan y genhedlaeth nesaf o ddylunwyr gyfle a chyfrifoldeb gwych i feddwl am y genhedlaeth nesaf o gynhyrchion sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr.

Pobl sydd ar flaen y gad yn DT yng Nghymru, beth am ymchwilio a darganfod mwy amdanynt;

Adam Powell (1976 -)

Lucy Jones (1993 -)

Technolegau BioPaxium (2014-)

Ble alla i symud ymlaen gyda'r pwnc hwn a dyfyniadau enwog

Mae llawer o ddisgyblion yn mynd ymlaen ar ôl TGAU i astudio'r pwnc ar Safon Uwch. Yna mae rhai naill ai'n mynd yn syth i'r Brifysgol neu'n cwblhau cwrs Sefydliad Celf. Y gofynion sylfaenol ar gyfer y cwrs yw pum TGAU uwchlaw C ac o leiaf un Safon Uwch. Os na fyddwch yn cwrdd â'r gofynion hynny, mae yna opsiynau llwybr amgen.

“Nid dim ond yr hyn y mae'n edrych ac yn teimlo yw dyluniad. Dylunio yw sut mae'n gweithio. ” –Gwneud Swyddi

"Nid wyf yn credu bod pensaernïaeth yn ymwneud â lloches yn unig, mae'n ymwneud â chaead syml iawn yn unig. Dylai allu eich cyffroi, eich tawelu, i wneud ichi feddwl." - Zaha Hadid

"Peidiwch â gadael i'ch meddwl gael ei garcharu trwy feddwl mwyafrif. Cofiwch nad terfynau dychymyg yw terfynau gwyddoniaeth." - Dr Patricia Bath