Gyrfaoedd

Mae gan bob un ohonom adegau pan fydd angen i ni ystyried cyngor gyrfaoedd ac mae'r dudalen hon wedi'i gosod ar gyfer eich cyfleoedd datblygu.

Isod mae dolen ar gyfer gwybodaeth gychwynnol am yrfa. Mae'n fideo fer yr hoffech ei wylio efallai.

https://vimeo.com/463107927/64384123a4