Croeso i'r Adran Gelf

Athrawon: Mr M Murray, Mrs S Roberts

a Mrs C Gigg

Yma yn yr Adran Gelf rydym yn tueddu i ganolbwyntio ar Addysg Celf Weledol, y math o bethau y byddech chi'n eu gweld mewn Orielau neu Amgueddfeydd. Yn y dosbarth rydyn ni'n edrych ar arlunio, paentio, cerflunio, gwneud printiau, tecstilau, animeiddio a ffotograffiaeth. Felly cryn amrywiaeth o sgiliau i'w dysgu. Rydym hefyd yn canolbwyntio ar waith Artistiaid a Dylunwyr, rhai cyfredol a hanesyddol.

Os ydych chi am symud ymlaen gyda Chelf trwy'r Cyfnodau Allweddol, yna rydyn ni'n cynnig Celf TGAU yn CA 4 a Chelf a Dylunio Safon Uwch yn CA5.

Pam Dewis Celf a phobl enwog sydd wedi llwyddo gyda Chelf.

Mae pobl yn dilyn gyrfa yn y celfyddydau Gweledol gan ei fod yn darparu sail ar gyfer hunan-archwilio a hunanfynegiant. Mae'n gyfle gwych i ehangu'ch persbectif ar y byd, adeiladu ffocws meddyliol, lleihau straen ac mae'n ddiwydiant pleserus iawn i weithio ynddo. Mae swyddi yn y celfyddydau Gweledol yn bodoli o fewn amrywiaeth eang o ddiwydiannau, rhai yn fwy amlwg nag eraill - Pensaernïol darlunydd, Artist cefndir, Cartwnydd, Animeiddiwr Digidol, Artist amgylcheddol, mae'r rhestr yn ddiddiwedd !!

Mae'r canlynol ar flaen y gad ym maes Celf yng Nghymru ar hyn o bryd, beth am edrych arnyn nhw i ddarganfod mwy amdanyn nhw?

Shani Rhys (1953 -)

Ceryth Wyn Evans (1958 -)

Bedwyr Williams (1974 -)

Iwan Bala (1956 -)

Ble alla i symud ymlaen gyda'r pwnc hwn a dyfyniadau enwog

Er mwyn cychwyn eich gyrfa mewn Celf, mae angen i chi gwblhau cwrs Sefydliad Celf, sy'n eich galluogi i adeiladu portffolio ar gyfer y Brifysgol. Y gofynion sylfaenol ar gyfer y cwrs yw pum TGAU uwchlaw C ac o leiaf un Safon Uwch. Os na fyddwch yn cwrdd â'r gofynion hynny, mae yna opsiynau llwybr amgen.

“Mae pob plentyn yn arlunydd. Y broblem yw sut i aros yn arlunydd ar ôl i ni dyfu i fyny. ” Pablo Picasso

“Dydych chi ddim yn tynnu llun, rydych chi'n ei wneud” Ansel Adams

"Wrth i'r artist ddewis ei ffordd, gan wrthod a derbyn wrth iddynt fynd, daw patrymau ymholi penodol i'r amlwg" Bridget Riley