Derbyniadau

Mae Santes Ffraid yn lleoliad hyfryd ac yn lle bywiog i ddysgu. Rydyn ni'n rhoi'r un pwys ar ddatblygiad academaidd ein disgyblion a thwf ein unigolion. Rydym yn deall y gall llwyddiant ddod i mewn mewn fformatau a bod cydnabod gwerth hyn yn hanfodol. Rydym yn Ysbrydoli i hyrwyddo'r rhai ysbrydoledig a rhoi gwerth mawr i bawb ar yr angen am barch, cariad, gwirionedd ffydd a rhagoriaeth. Mae ethos o'r fath wedi ymgorffori Ysgol Santes Ffraid fel ffigwr pwysig yn y gymuned leol, rhywbeth yr ydym yn falch iawn ohono.

Os hoffech chi hefyd ddod yn rhan o'r llwyddiant hwn yna cliciwch ar y ffurflen dderbyn, ei llenwi a'i hanfon i'r ysgol.

Diddordeb? Beth am lawrlwytho prosbectws heddiw?

fullsizeoutput_dee.jpeg
fullsizeoutput_e4c.jpeg

Have a look at the School Prospectus for more information

fullsizeoutput_e57.jpeg
fullsizeoutput_e3d.jpeg