Cwricwlwm Ychwanegol 6ed Dosbarth

Mae gweithgareddau Cwricwlaidd Ychwanegol yn hanfodol i bob aelod o'n hysgol, ond rydym yn falch iawn o'r chweched dosbarth gan gynnal ethos teulu Santes Ffraid yn ein hysgol. Mae llawer o'n 6ed dosbarth yn cymryd rhan weithredol mewn gweithgareddau Cwricwlaidd Ychwanegol oherwydd eu bod yn ei fwynhau ac yn cydnabod bod hyn yn datblygu llawer o sgiliau sydd eu hangen trwy gydol oes. Mae St Brigid's yn darparu llu o weithgareddau i'n 6ed Dosbarth eu profi, yn ogystal â hyrwyddo modelau rôl cadarnhaol i'r holl ddisgyblion anelu atynt.

Grym cadetiaid cyfun st brigid (ccf)

unnamed.png
Combined-Cadet-Force.png

Mae'r CCF yn rhan fawr o'n Hysgol. Rydym wedi cael llawer o lwyddiannau gyda'n Cadetiaid. Disgyblion yn datblygu i fod yn Arweinwyr a Modelau Rôl. Cyfle gwych.

Cliciwch y bathodyn i gael mwy o wybodaeth.

Cliciwch ar y llun isod i gael Llais y 6ed Dosbarth