NEWYDDION: GWELER CYFATHREBU TUDALEN AIL-PARHAU YSGOL GARTREF YN YSTOD COVID 19

                                               

fullsizeoutput_de7.jpeg

ST BRIGID yn y 15% uchaf o ysgolion a cholegau ar gyfer canlyniadau alpau

                            Gweler tudalennau 6ed Dosbarth yn y Cwricwlwm i gael mwy o wybodaeth

CWRICWLWM

Yma yn St Brigid's rydym yn cynnig cwricwlwm eang ac amrywiol i ddarparu ar gyfer ein holl ddisgyblion. Rydym yn ymfalchïo yn y datblygiadau a gynigiwn i bawb a'r ffaith y gall hon fod yn siwrnai ystyrlon yr holl ffordd o Lefel Sylfaen i Gyfnod Allweddol 5

DISGYBLION

Rydym yn dathlu pob cyflawniad gyda'n myfyrwyr ac yn cynnig llawer o gyfleoedd ychwanegol yn ein hysgol. Beth am edrych ar ein hystod amrywiol o weithgareddau i ehangu safbwyntiau ein disgyblion

TRAWSNEWID

Fel ysgol drwodd rydym yn cynnig llawer o gyfnodau trosiannol trwy gydol ein Cyfnodau Allweddol. Cliciwch ar y ddolen ac archwilio'r meysydd sy'n benodol i chi

AMDANOM NI

Mae Ysgol Santes Ffraid yn ysgol lwyddiannus sydd â hanes o bobl. Wedi'i osod wrth droed Bryniau hardd Clwyd. Rydym yn ysgol ofalgar, sy'n meithrin sy'n gwerthfawrogi sut y gall lleoliad mor wych gael effaith gadarnhaol ar addysg unigolyn. Gan briodi hynny â staff addysgu cryf sy'n gwerthfawrogi pob un fel unigolyn, Santes Ffraid yw'r lle i fod.

"Ysgol sydd ar flaen y gad yn y gymuned"

Cliciwch isod i gael mwy o Hanes ein hysgol.

CYSYLLTWCH Â NI

Ysgol Santes Ffraid, Plas-yn-Green, Dinbych LL16 4BH, DU

Ffôn / Fon: 01745 815228

E-bost / Ebost: stbrigidsadmin@denbighshire.gov.uk

Diolch am gyflwyno!